9 juli 2008 gjorde squaredansvärlden en stor förlust i och med Bengt Bula Ericssons bortgång.
Bula var en välkänd personlighet som många squaredansare har egna minnen av.
En minnesdans skedde med Bulas samtycke den 19 juli 2008. Hela intäkten gick till Cancerfonden.
Dansen var mycket uppkattad bland såväl callers som dansare som ville hedra Bulas minne och ett beslut togs att detta skulle bli en årlig tradition.


Boka in 18 juli 2009 för Bula-dansen
Kolmårdens Camping, Norrköping
Kl. 14-20, (M), P, A1, A2
Entré 100:- går till Cancerfonden
Arr: Peking Stars Norrköpings Square-Dance Club

Flyer


Alla callers ställer upp gratis och jag har åtagit mig att vara callersamordnare.
Dessa callers är anmälda:

1. Johnny Preston
2. Bronc Wise
3. Leif "Snuffe" Ericsson
4. Roland Danielsson
5. Freddie Ekblad
6. Anna Johansson
7. Anders "Blomma" Blomvik
8. Lars-Inge Karlsson
9. Tomas Hedberg
10. Lasse Rawet - ersattes av Inger Johansson

(Reservation för ändringar)

Tillbaka